ตู้ดูดควัน พิษชนิดใช้ท่อ (Fume hood / Fume Cupboard) > FLOW MAX

ตู้ดูดควันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญสำหรับงานวิเคราะห์วิจัย ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้สารเคมีจำนวนน้อย เช่น งานไตเตรต (TITRATION) เทสาร ทดสอบการเกิดปฏิกิริยา (REACTION) ฯลฯ หรืองานที่มีการใช้สารเคมีจำนวนมากๆ เช่น ต้มกรด (BOILING) กลั่นสารระเหย (EVAPORATTION) การย่อยสาร (DIGESTION) เป็นต้น เพื่อมิให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารเคมีนั้นๆ เข้าสู่ร่างกายโดยทางหายใจ และการปฏิบัติงานที่อาจจะมีการระเบิดขึ้น (EXPLOSION) ซึ่งผู้ปฏิบัติจะมีความเสี่ยงต่ออันตรายอย่างมาก A.I.M.Project มีความตระหนักถึงเหตุผลดังกล่าว ดังนั้น ตู้ระบายควันที่ใช้จะต้องมีการออกแบบครอบคลุมการใช้งานเกือบทุกประเภทได้ ตู้ดูดควันรุ่น FASTER เป็นตู้ดูดควันสำเร็จรูปมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับใช้ในงานทดลองสารเคมี ทำด้วยไฟเบอร์กลาสทั้งภายนอกและภายใน ระบบกำจัดไอสารเคมีเป็นชนิด Horizontal Movement พื้นที่ใช้งานเป็น แผ่น Compact Laminate ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม โปรเจ็ค จำกัด

80 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Contact Details

Telephone : 02-935-9370-1
                          02-931-0256-7
Email: aim@aimproject.co.th
Website: http://www.aimproject.co.th