/>

ตู้ดูดความชื้น (Desiccator) แบบใช้ซิลิกาเจล

ตู้เก็บสารที่มีคุณสมบัติดูดซับความชื้น หรือ Desiccator เป็นความจำเป็นของทุกห้องปฏิบัติการ ทางบริษัท เอ.ไอ.เอ็ม โปรเจ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้ดูดความชื้นชนิดระบบ Silica Gel โดยมีแบบที่ทำจากวัสดุโลหะ อะครีลิค และสแตนเลส มีให้เลือกหลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน

ตู้ดูดความชื้น, ตู้อบความชื้น, Desiccator

Model : PC-30 ขนาด 35 x 30 x 30 cm. จุ 30 ลิตร
Model : PC-40 ขนาด 35 x 39 x 30 cm. จุ 40 ลิตร
Model : PC-55 ขนาด 35 x 52 x 30 cm. จุ 55 ลิตร
Model : PC-75 ขนาด 35 x 55 x 40 cm. จุ 75 ลิตร
Model : PC-100 ขนาด 40 x 57 x 45 cm. จุ 100 ลิตร

• โครงสร้างของตู้ทำด้วยอะคลีริค หนา 4 มม. และฝาประตูปิด-เปิด ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน โดยไม่มีรอยต่อ สามารถทนการกันกร่อนของไอสารเคมี
• ภายในตัวตู้สามารถใส่ชั้นว่างของและปรับระดับได้
• บริเวณขอบตู้ประตูตู้มีแผ่นสแตนเลสสตีลติดอยู่โดยรอบ เพื่อไม่ให้เกิดรอยรั่ว
• มือจับสำหรับปิด-เปิด ทำจากสแตนเลสสตีล
• มาตราวัดความชื้น (Hygrometer) ติดไว้ด้านในของบานตู้ เพื่อแสดงระดับความชื้น
• ชั้นสำหรับวางสิ่งของมีให้เลือกทั้งสแตนเลส หรือ อะคลิริค
• กล่องสำหรับใส่สารดูดความชื้น (Silica gel) ทำจากสแตนเลส หรืออะคลิริค

Read More
ตู้ดูดความชื้น, ตู้อบความชื้น, Desiccator

Model : PO-30 ขนาด 35 x 30 x 30 cm. จุ 30 ลิตร
Model : PO-40 ขนาด 35 x 39 x 30 cm. จุ 40 ลิตร
Model : PO-55 ขนาด 35 x 52 x 30 cm. จุ 55 ลิตร
Model : PO-75 ขนาด 35 x 55 x 40 cm. จุ 75 ลิตร
Model : PO-100 ขนาด 40 x 57 x 45 cm. จุ 100 ลิตร

• โครงสร้างของตู้ทำด้วยอะคลีริค หนา 4 มม. และฝาประตูปิด-เปิด ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน โดยไม่มีรอยต่อ สามารถทนการกันกร่อนของไอสารเคมี
• ภายในตัวตู้สามารถใส่ชั้นว่างของและปรับระดับได้
• บริเวณขอบตู้ประตูตู้มีแผ่นสแตนเลสสตีลติดอยู่โดยรอบ เพื่อไม่ให้เกิดรอยรั่ว
• มือจับสำหรับปิด-เปิด ทำจากสแตนเลสสตีล
• มาตราวัดความชื้น (Hygrometer) ติดไว้ด้านในของบานตู้ เพื่อแสดงระดับความชื้น
• ชั้นสำหรับวางสิ่งของมีให้เลือกทั้งสแตนเลส หรือ อะคลิริค
• กล่องสำหรับใส่สารดูดความชื้น (Silica gel) ทำจากสแตนเลส หรืออะคลิริค

Read More

ตู้ดูดความชื้นโดยใช้สารเคมีชนิดอะคลิริคสีน้ำตาลเข้ม || MODEL : PB

ตู้ดูดความชื้น, ตู้อบความชื้น, Desiccator

Model : PB-30 ขนาด 35 x 30 x 30 cm. จุ 30 ลิตร
Model : PB-40 ขนาด 35 x 39 x 30 cm. จุ 40 ลิตร
Model : PB-55 ขนาด 35 x 52 x 30 cm. จุ 55 ลิตร
Model : PB-75 ขนาด 35 x 55 x 40 cm. จุ 75 ลิตร
Model : PB-100 ขนาด 40 x 57 x 45 cm. จุ 100 ลิตร

• โครงสร้างของตู้ทำด้วยอะคลีริค หนา 4 มม. และฝาประตูปิด-เปิด ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน โดยไม่มีรอยต่อ สามารถทนการกันกร่อนของไอสารเคมี
• ภายในตัวตู้สามารถใส่ชั้นว่างของและปรับระดับได้
• บริเวณขอบตู้ประตูตู้มีแผ่นสแตนเลสสตีลติดอยู่โดยรอบ เพื่อไม่ให้เกิดรอยรั่ว
• มือจับสำหรับปิด-เปิด ทำจากสแตนเลสสตีล
• มาตราวัดความชื้น (Hygrometer) ติดไว้ด้านในของบานตู้ เพื่อแสดงระดับความชื้น
• ชั้นสำหรับวางสิ่งของมีให้เลือกทั้งสแตนเลส หรืออะคลิริค
• กล่องสำหรับใส่สารดูดความชื้น (Silica gel) ทำจากสแตนเลส หรืออะคลิริค

Read More

ตู้ดูดความชื้นโดยใช้สารเคมีชนิดสแตนเลส || MODEL : S

ตู้ดูดความชื้น, ตู้อบความชื้น, Desiccator

Model : S-30 ขนาด 35 x 30 x 30 cm. จุ 30 ลิตร
Model : S-40 ขนาด 35 x 39 x 30 cm. จุ 40 ลิตร
Model : S-55 ขนาด 35 x 52 x 30 cm. จุ 55 ลิตร
Model : S-75 ขนาด 35 x 55 x 40 cm. จุ 75 ลิตร
Model : S-100 ขนาด 40 x 57 x 45 cm. จุ 100 ลิตร

• โครงสร้างของตู้ทำด้วยสเตนเลส หนา1.2 มม. และฝาประตูปิด-เปิด ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน โดยไม่มีรอยต่อ สามารถทนการกันกร่อนของไอสารเคมี
• ภายในตัวตู้สามารถใส่ชั้นว่างของและปรับระดับได้
• บริเวณขอบตู้ประตูตู้มีแผ่นสแตนเลสสตีลติดอยู่โดยรอบ เพื่อไม่ให้เกิดรอยรั่ว
• มือจับสำหรับปิด-เปิด ทำจากสแตนเลสสตีล
• มาตราวัดความชื้น (Hygrometer) ติดไว้ด้านในของบานตู้ เพื่อแสดงระดับความชื้น
• ชั้นสำหรับวางสิ่งของมีให้เลือกทั้งสแตนเลส หรืออะคลิริค
• กล่องสำหรับใส่สารดูดความชื้น (Silica gel) ทำจากสแตนเลส หรืออะคลิริค

Read More

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม โปรเจ็ค จำกัด

80 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Contact Details

Telephone : 02-935-9370-1
                          02-931-0256-7
Email: aim@aimproject.co.th
Website: http://www.aimproject.co.th